Ind- og udmeldelse
 
Indmeldelse i institutionen sker ved henvendelse til:

Aabenraa Kommune

Pladsanvisningen

Tinglev Midt 2

6330 Tinglev

 

Udmeldelse af institutionen sker ved henvendelse til Børnehuset og kan ske med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Der er mulighed for tilkøb af udvidet morgenåbning.


Sidst opdateret 6. april 2012