Hvem er vi
 
"Børnehuset Kruså" er startet på initiativ af en gruppe forældre i området og er indviet den 5. januar 1966, som Kruså Børnehave, en selvejende daginstitution.

Børnehuset Kruså er en lille institution med plads til 30 børn i alderen 3-6 år + 12 børn i alderen 0-2 år, beliggende i den østlige del af Kruså.
 

Vores profil / hvem er vi?

Det overordnede fokuspunkt for vores arbejde med børnene er: Natur og bevægelse, som der er rig mulighed for med vores beliggenhed.
Vi arbejder i aldersopdelte grupper for at kunne tilgodese børnenes behov og for bedre at kunne planlægge hverdagens aktiviteter.
Børnene spiser og har planlagte aktiviteter i deres basisgruppe.
Huset er overvejende opdelt, så stuens legesager tilgodeser den aldersgruppe, der har tilholdssted på stuen.
Hver dag er der tid og plads til leg og børnene må lege hvor de vil og med hvem de vil.


Vores fokuspunkter Natur og bevægelse er vigtige for os og alle grupper har en fast udedag, som enten bruges i naturen eller til bevægelse i gymnastiksal eller idrætshal.

Vi er medlem af De grønne spirer, som giver meget inspiration til aktiviteter i naturen

 

 

Indendørs er vores plads begrænset, derfor er det også vigtigt for os, at grupperne på skift er ude af huset, så der bliver bedre mulighed for de der er hjemme for at arbejde i roligere omgivelser og derved bedre kunne fordybe sig i tidens tema.

De 6 temaer i de pædagogiske læreplaner er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i huset

 

Vi er på legepladsen hver dag hele året...  

 

Vi lægger stor vægt på den daglige forældrekontakt når barnet afleveres og hentes. Der kan små beskeder og oplevelser barnet har haft gives videre, så alle bedre kan forholde sig til barnets humør.

 


Sidst opdateret 3. april 2014