Trafikpolitik
 
Trafikpolitik i Børnehuset Kruså

 

Formålet med en trafikpolitik:

Vi vil arbejde for at børnene får de bedste betingelser for at færdes sikkert i trafikken.

Igennem leg og træning vil vi lære børnene vigtigheden af at følge de regler der er omkring at færdes på gader og stier, når vi går og cykler og når vi bruger offentlige transportmidler.

Vi håber med denne politik, at vi kan hjælpe børnene til at færdes sikkert i trafikken og at de vil huske, hvad de har lært, også når de går ud af Børnehuset og skal til at færdes alene, f.eks. til og fra skole.

Både medarbejdere i Børnehuset Kruså og forældrene skal være gode rollemodeller.

Hvad gør vi i dag:

Personalet har udarbejdet praktiske retningslinjer for, hvordan børn og ansatte skal forholde sig i trafikken, når vi er på ture ud af huset.

Før vi bevæger os ud i trafikken med børnene, træner vi det, at gå mange sammen, på områder, hvor det er knap så farligt, f.eks. i skoven, på grønne områder og på vejene i kvarteret ved Børnehuset.

Børnene trænes i at koncentrere sig om at gå, så vi kan nå bussen eller komme et bestemt sted hen til aftalt tid.

Praktiske trafikregler for ture ud af huset:

 • Børnene tælles efter afkrydsningslisten inden vi tager ud af huset. De tælles under turen, samt når vi skal til at gå hjemad igen.
 • Børn og voksne har trafikveste på, på alle ture hvor vi færdes i trafikken.
 • Børnene skal holde i hånd to og to, evt. med ”gåven” imellem sig. De voksne placerer sig forrest ( gerne med to børn foran ) og bagest i rækken.
 • De voksne går altid yderst mod kørebanen
 • Børn og voksne skal stoppe, se og lytte ved vejkryds samt ind- og udkørsler
 • Børn og voksne skal stoppe og lytte ved fortovskant og kigge sig for: til venstre – til højre – til venstre igen – før en vej krydses
 • Børnene skal lære, hvad ”rød mand” og ”grøn mand” ved et lyskryds betyder
 • Såfremt et trafiklys skifter fra grøn til rød, når gruppen af børn og voksne er midt i fodgængerfeltet, fortsætter hele gruppen over trods ”den røde mand”.
 • Der er min. to voksne med på tur, når færdes i trafikken og evt. skal over lyskrydset. Dog kan en voksen godt gå med en mindre gruppe børn, når turen foregår i nærområdet, ved mindre veje og grønne områder.
 • Såfremt gruppen skal ind i en bus, går en voksen ind og betaler og den anden guider børnene ind i bussen, på aftalte pladser og sørger for at alle børn kommer med ind.
 • Når gruppen forlader bussen, går alle ud af den samme dør med en voksen foran og en voksen bagest og børnene tælles.
 • Ved færdsel på veje, hvor der ikke er fortove, går børnene to og to i en række i venstre side mod trafikken. De voksne går yderst mod kørebanen.
 • En uge i løbet af foråret har den ældste børnegruppe en ”cykeluge”, hvor der øves cykelregler, der cykles i området og cykeltrænes på en lukket bane.
 • Personalet opfordres til positivt at motivere børnene til at færdes rigtigt i trafikken, frem for at skræmme.

På tur med småbørn:

Inden vi går ud af døren er de mindste børn placeret i barnevogn og de øvrige børn skal holde en voksen i hånden. Der kan evt. gå to af de ældste børn sammen foran en voksen. En voksen kan gå alene med 3-4 børn, hvis turen foregår i umiddelbar nærhed af børnehuset.

 

 

Forældreansvar:

Generelt gælder de almindelige regler for færdsel.

På parkeringspladsen:

Kør forsigtigt ind på parkeringspladsen, sigtbarheden er lille og der kan være børn på parkeringspladsen

Sørg for at følges med jeres børn ind og ud af Børnehuset. Lad aldrig børnene løbe hen over pladsen og ind i huset eller bilen alene.

Sluk motoren på bilen, så den ikke står og oser, mens I afleverer eller henter jeres børn. Husk at en bil i tomgang forurener meget og udstødningen er tæt på børnehøjde.

Når I går:

Lad børnene være med til at kigge efter trafikken og bestemme, hvornår det er sikkert at gå over vejen eller fodgængerfeltet.

Det er en god idé, før skolestart at tage turen fra hjemmet til skolen en del gange, så børnene bliver fortrolige med vejen.

Når I kører på cykel:

HUSK CYKELHJELM

Hjælp jeres børn med at holde til højre på vejen og på cykelstien. Kør ved siden af eller lige bagved jeres børn.

Lad børnene være med til at finde ud af, hvornår I kan køre over en vej, hvornår der er frit, grønt lys osv.

Når I kører i bil:

Sørg for at alle er fastspændte inden I kører. Børnene skal sidde fastspændt i barnestol eller på barnesæder passende til deres størrelse. Tal med børnene om vigtigheden af, at I er fastspændte. At det er for at I ikke skal komme til skade, hvis I kører galt, eller en anden bil kører ind i jer.

 

Hvad kan dit barn i trafikken

Hvornår børn kan håndtere de forskellige trafiksituationer afhænger af både alder og evner. Det er dig som forælder, der kan vurdere, hvad netop dit barn kan klare. Både i forhold til hvad I sammen har trænet, og hvordan trafikken er, der hvor I bor.

Og husk, at det kræver gentagen træning, før børn kan huske det.
Nedenstående skal derfor betragtes som generelle guidelines.

 

3 til 4-årige

 • Børn kan lære simple gå-regler, men bliver let distraheret og reagerer impulsivt, hvis noget fanger deres opmærksomhed. Hold derfor i hånd og lad barnet gå inderst på fortorvet - altså længst væk fra trafikken.

 

4 til 5-årige

 • Begynd cykeltræning, hvor der ingen trafik er.
 • Det er for tidligt at lade børn færdes alene i trafikken - både til fods og på cykel.
 • De kan endnu ikke vurdere en farlig situation.

5 til 7-årige

 • Børn kan holde fokus på trafikken i kort tid ad gangen og gå alene på stille veje.
 • De fleste kan vurdere en åbenlys fare og nogle kan krydse veje med god oversigt. Vejkryds er stadig svære at overskue.
 • Begynd med cykelture på let trafikerede veje, hvis barnet kan cykle uden at slingre og er sikker på bremsen.

 

6 til 7-årige

 • Børn kan gå alene til skole på sikre skoleveje.
 • Børn skal ifølge loven være seks år, før de må cykle alene i trafikken. Det er dog stadig svært for dem at vurdere afstand og hastighed, så de bør følges med en voksen, hvis de cykler i skole.

8 til 10-årige

 • De fleste er nu i stand til at vurdere, hvordan trafikken udvikler sig, og kan gå alene i skole.
 • De kan også tage bybus, S-tog ellers lignende, hvis turen er relativt enkel.
 • Er skolevejen velkendt og sikker med kun lidt og langsomt kørende trafik, kan mange cykle alene i skole.

10 til 12-årige

 • I denne alder kan de fleste børn klare en mere udfordrende skolevej alene på cykel eller benytte offentlige transportmidler, der kræver skift etc.

12 år

 • Nu kan børn, der har fået træning og erfaringer, overskue trafikken næsten som voksne og er dermed klar til at færdes alene.
 • Er de uerfarne på cykel, skal de trænes på samme måde som mindre børn.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik/ sikkertrafik.dkSidst opdateret 3. april 2014